LDF Mazais ērglis tiešraide 1 / Lesser spotted eagle webcam 1 in Latvia

 Entertainment /  Latvia / Posted 4 years ago / 743 views

MAZAIS ĒRGLIS (Clanga pomarina)

Ligzda Zemgalē, pie kuras novietota tiešraides kamera, ir atrasta 2017. gada jūlijā. Pagājušajā vasarā tajā redzēts viens jaunais putns, tomēr ligzdošana nebija sekmīga un jaunais ērglis gāja bojā īsi pirms ligzdas atstāšanas. Pēc ligzdas uzbūves var spriest, ka mazais ērglis šo ligzdošanas vietu izmantojis jau ilgi.

Interesanti ir tas, ka ligzda novietota ļoti zemu eglē – tik zemu ligzda var atrasties tikai vietās, kas ir ilgstoši netraucētas. Ligzda ir būvēta uz resna egles zara aptuveni metru no stumbra, tā ir cieši piespiedusies blakus kokam – apsei, un, par spīti zemajam novietojumam, no zemes ir grūti saskatāma. Ligzdas koks atrodas aptuveni 50 metru attālumā no lauka malas.

Kameras sistēmu pie šīs ligzdas izvietoja Jānis Ķuze un Jānis Rudzītis. Paldies par atbalstu Valdim Lukjanovam un Jānim Jansonam!

Tiešraides kameras darbību pie mazā ērgļa ligzdas nodrošina Latvijas Dabas fonds projekta “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā” (LIFE AQPOM) ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Eiropas Komisijas LIFE+ programma un līdzfinansē Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija.

Forums: https://forums.dabasdati.lv/viewtopic.php?p=176839#p176839

LESSER SPOTTED EAGLE

The nest in Zemgale region was found in July 2017, when there was one nestling. Still the breeding was not successful – the young eagle died shortly before leaving the nest. The structure of the nest indicates that it has been in use for long time.

The nest is located in spruce rather low above the ground, on a thick branch about a meter from the main trunk. It is closely pressed to a trunk of a neighbouring aspen-tree and is hard to see from the ground. The nest tree is located about 50 m from the edge of the field.

Camera was installed by Jānis Ķuze and Jānis Rudzītis. Thanks to Valdis Lukjanovs and Jānis Jansons for support!

Live streaming from the nest is provided by the Latvian Fund for Nature within the project “Conservation arrangements for Lesser Spotted Eagle in Latvia” (LIFE AQPOM), supported by EK LIFE+ programme and Administration of Latvian Environmental Protection Fund.