LDF Zivjērglis tiešraide / Osprey webcam in Latvia

 Entertainment /  Latvia / Posted 3 years ago / 712 views

ZIVJĒRGLIS (Pandion haliaetus)

Tiešsaistē vērojamā ligzda atrodas Kurzemē – Saldus novadā. Šī zivjērgļu ligzdošanas teritorija ir zināma jau kopš 1989. gada, kad tika atrasta ligzda bebrainē. 90. gadu sākumā tika uzstādīta mākslīgā ligzda eglē, diemžēl koks nolūza 1996. gadā. Pēc tam zivjērgļi ligzdojuši bebrainē dažādos nokaltušos kokos.

2007. gada novembrī Aigars Kalvāns uzstādīja mākslīgo ligzdu priedē, kuru 2010. gadā pirmo reizi apdzīvoja zivjērgļu pāris. Diemžēl tajā gadā ligzdošana nebija sekmīga. No 2012. līdz 2015. gadam ligzda bija apdzīvota un ligzdošana sekmīga – 2012. gadā tika izvesti trīs zivjērgļa mazuļi, 2013. gadā – viens, 2014. gadā – divi un 2015. gadā – trīs. 2016. gadā ligzda bija apdzīvota, bet ligzdošana nesekmīga. 2017. gadā ligzdošana bija sekmīga – ligzdā izauga divi mazuļi (trešo aiznesa jūras ērglis).

Gados, kad ligzdā bija mazuļi, nevienam no pieaugušajiem putniem nebija gredzenu, līdz ar to putnu izcelsme mums nav zināma.

Kameras sistēmu izveidoja Jānis Ķuze, Jānis Rudzītis un Aigars Kalvāns.

Forums: https://forums.dabasdati.lv/viewtopic.php?f=30&t=3870

Tiešraides no aizsargājamo putnu ligzdām nodrošina Latvijas Dabas fonds, pateicoties daudzu brīvprātīgo darbam un sabiedrības ziedojumiem. Atbalsti arī Tu! http://ldf.lv/lv/atbalsti-ldf

OSPREY

The Osprey nest is located in Latvia in Kurzeme region. This breeding area is known since 1989. In 2007 the artificial nest was build in pine tree and in 2010 the first Osprey couple inhabited it. From 2012 to 2015 one to three chicks fledged. In 2016 the nest was occupied, but with no nestlings; in 2017 breeding was successful – two young birds fledged (the 3rd was taken from the nest by a White-tailed eagle).

In years, when breeding was successful, none of the adult birds was ringed, so the origin of the birds was unknown.